Výsledky přijetí do první třídy...

...jsou dostupné zde.


Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možné vyzvednout si od od úterý 26. dubna do středy 27. dubna do 14:00  na sekretariátu školy. Následně budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou. 

Přijatí žadatelé o vzdělávání se po domluvě se sekretariátem školy (telefon 585 225 201) dostaví k podpisu Smlouvy o podmínkách zabezpečení vzdělávání (vzor je dostupný v sekci Ke stažení).