Nejčastější otázky

Co vás zajímá, pokud uvažujete o naší škole, na co se nejčastěji ptáte. Pokud jste zde nenašli odpověď, neváhejte nás kontaktovat.

V jakém prostřední se žáci vzdělávají?

Naše škola sídlí v budově gymnázia, v samém centru Olomouce, na Nešverově ulici. Letošní prvňáčci mají vyhrazenu kmenovou třídu v nejklidnější části budovy. Učebna je zcela uzpůsobena jejich potřebám. V letošním roce proběhne rekonstrukce nových prostor, ve kterých budou vybudovány další učebny a prostory pro základní školu. 

V jakém rozsahu je zajištěna výuka a je v něčem specifická?

Zřizovatel plánuje postupně naplnit 5 ročníků prvního stupně, přičemž naším cílem bude připravit žáky pro plynulý přestup na osmileté gymnázium.

První stupeň není specificky zaměřený, nicméně stejně jako v případě gymnázia si zakládáme na individuální podpoře každého žáka, což bude umožněno menším počtem žáků ve třídě – nechceme přijímat více než 16 dětí do jednoho ročníku (to je skutečně maximum).

Součástí výuky je mimo běžných předmětů také náboženství a od druhé třídy anglický jazyk. Naším cílem je, aby výuka byla co nejpestřejší, proto jednou měsíčně probíhá výuka formou projektového dne např. v muzeu či Pevnosti poznání.

Kdo se bude dětem věnovat?

Třídní učitelka letošních prvňáčků je velmi zkušený pedagog, který preferuje různorodé vzdělávací aktivity. Zcela určitě to nebude jen frontální výuka.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Kritéria pro přijetí dětí jsou dostupná zde.

JAKÝ ZPŮSOB VÝUKY MATEMATIKY UPLATŇUJEME?
Výuka matematiky bude klasická a s prvky Hejného matematiky, nikoli tedy pouze Hejného metoda.
Je nutnou podmínkou pro přijetí, zda je dítě a rodina věřící?

Naším cílem je rozvíjet morální hodnoty u každého dítěte. Zda je, či není věřící, tedy není rozhodující. A především chceme poskytovat kvalitní vzdělání tak, jak se nám to daří v případě gymnázia.

Zajišťujeme pro děti program i před výukou a po výuce?

Naši žáci mohou využít školního klubu při gymnáziu, kde je pro ně zajištěn speciální pedagogický dohled. Provoz klubu je zajišťován ráno od 7:00 do 7:45 a odpoledne po výuce cca do 15:30, podle požadavku rodičů lze zajistit až do 16:30.

Jaká je ekonomická náročnost vzdělávání?

Standardní školné se u nás neplatí. Za poplatek v maximální výši 4.000,- za školní rok zajišťujeme naopak věci, které na běžných školách obstarávají rodiče a to včetně vstupů do muzeí či Pevnosti poznání. Nebudeme tedy každých čtrnáct dní vybírat padesát korun na to či ono. Starostí rodiče bude pouze aktovka, přezůvky, pouzdro a cvičební úbor. O ostatní se postaráme my.

Jak je to ve škole se stravováním?

Ve škole je k dispozici výdejna obědů, které dovážíme z jídelny FZŠ Rožňavská.

V budově školy se nenachází tělocvična, kam tedy žáci dochází na tělocvik?

Tělesná výchova probíhá v několika variantách. Pokud počasí dovolí, máme hned za rohem park, který je pro pohybové aktivity skvělý. Dále v případě nepříznivého počasí probíhají hodiny přímo ve škole a v neposlední řadě probíhá tělesná výchova v prostorách atletického stadionu (učitel vždy zajišťuje bezpečný přesun celé třídy).