Výchovné poradenství

K dispozici žákům i rodičům je výchovný poradce, školní psycholog, preventista sociálně patologických jevů i kariérní poradce

V případě potřeby pište na minarova@czsnr.cz

Přejeme vám krásné prázdniny

Přejeme vám krásné prázdniny

Úřední hodiny sekretariátu jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Těšíme se na vás opět v září.