Výchovné poradenství

K dispozici žákům i rodičům je výchovný poradce, školní psycholog, preventista sociálně patologických jevů i kariérní poradce

V případě potřeby pište na minarova@czsnr.cz