Školní poradenské pracoviště

Na škole můžete využít následující možnosti podpory

Školní psycholog

Mgr. Lenka Minářová

E-mail: minarova@cgnr.cz


Metodik prevence

Mgr. Denisa Vlková

E-mail: vlkova@cgnr.cz