Školní klub

Před vyučováním i po vyučování mohou děti trávit volný čas pod pedagogickým dohledem

Provoz školního klubu je zajištěn od 7:00. Odpolední provozní doba vychází z poptávky rodičů.