Školní družina

Před vyučováním i po vyučování mohou děti trávit volný čas pod pedagogickým dohledem

Provoz školní družiny je zajištěn od 7:00. Odpolední provozní doba je do 16:30.