O nás

Jsme tady proto, aby vašim dětem vydržela přirozená touha po poznání i během školní docházky. První školní rok je výsledkem několika let příprav a vychází ze zkušeností se zavedeným a v regionu respektovaným gymnáziem.

Církevní základní škola Německého řádu vznikla v roce 2020, tedy v roce plném změn. Její založení ale bylo plánováno již delší dobu a rozhodně se nedá říct, že by vznikla takzvaně "na zelené louce". Zřizovatel školy a tým lidí, který se o zahájení činnosti zasloužil, má bohaté zkušenosti s provozováním gymnázia, které si za roky svojí existence vybudovalo respektované postavení mezi zavedenými olomouckými gymnázii.

Základní představa o vzdělávání na naší škole je tedy shodná s pilíři, na kterých je postaven úspěch gymnázia. Jedná se především o individuální přístup ke každému žáku, podpora jeho specifického nadání, důraz na moderní technologie a způsoby vzdělávání a v neposlední řadě na mezilidské vztahy.

Vycházíme z předpokladu, že každý člověk je od přírody zvídavý a mnohým školám se v průběhu vzdělávacího procesu podaří tuto zvídavost úspěšně zadusit. Naší snahou je naopak v dětech touhu po poznání probouzet a rozvíjet. Ideálně tak, aby mohly navázat studiem na našem víceletém gymnáziu.