Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka
Jedličková

Ředitelka školy

Pedagogický sbor

Mgr. Jarmila
Sobotková

učitelka 1. třídy

Poradci a psychologové

Mgr. Lenka
Minářová

Školní psycholog