Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka
Jedličková

Ředitelka školy

Mgr. Jarmila
Sobotková

Zástupkyně ředitele; učitelka 2. třídy

Pedagogický sbor

Mgr. Jarmila
Sobotková

Zástupkyně ředitele; učitelka 2. třídy

Mgr. Denisa
Kozmanová

učitelka 1. třídy

Mgr. Anežka
Kopalová

učitelka 3. třídy

Veronika
Sobotková

Asistent pedagoga

Adéla
Ptáčková

Vychovatelka

Bc. Anežka
Irglová

Vychovatelka

Žaneta
Tilšarová

Asistent pedagoga

Eliška
Nakládalová, DiS.

Vychovatelka

Mgr. Miroslava
Janů

Učitelka 4. třídy

Poradci a psychologové

Mgr. Lenka
Minářová

Školní psycholog