Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka
Jedličková

Ředitelka školy

Pedagogický sbor

Mgr. Jarmila
Sobotková

Učitelka 1. třídy

Denisa
Kozmanová

učitelka 3. třídy

Mgr. Anežka
Kopalová

učitelka 2. třídy

Veronika
Šnajdrová

Asistent pedagoga

Adéla
Ptáčková

Vychovatelka

Poradci a psychologové

Mgr. Lenka
Minářová

Školní psycholog