1. třída navštívila Pevnost poznání

Dne 14. 11. žáci 1. třídy navštívili Pevnost poznání, kde byl pro ně připravený program Pohádkový svět matematiky.

Dne 14. 11. žáci 1. třídy navštívili Pevnost poznání, kde byl pro ně připravený program Pohádkový svět matematiky. Děti pomáhaly farmáři Čendovi postarat se o jeho statek. Měly na starost spočítat hospodářská zvířata a správně je roztřídit do jejich domečků.