Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Před nástupem vašich dětí do první třídy jsme pro vás naplánovali informační schůzku s vedením školy a třídní učitelkou. 

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

před nástupem vašich dětí do první třídy jsme pro vás naplánovali informační schůzku s vedením školy a třídní učitelkou. Schůzka se bude konat v budově Církevního gymnázia Německého řádu dne 15. 6. 2023 v 16.00 hod. Předpokládaná doba trvání schůzky je asi hodina. V případě, že se schůzky nemůžete zúčastnit, domluvte si, prosím, náhradní termín.

Těšíme se na první společné setkání

Mgr. Lenka Jedličková, ředitelka školy