Malovaná příroda

Žáci druhé třídy navštívili program DDM plný květin a barev.

Dne 18. 5. 2022 žáci druhé třídy navštívili ekoprogram DDM Olomouc, který se nazývá Malovaná příroda. Na žáky čekal program plný zábavných a tvořivých úkolů. Nejdříve hledali obrazy, které "namalovala" příroda, poté sami malovali pomocí dostupných přírodnin. Vyzkoušeli si také zajímavou techniku tisku a vytvořené výkresy si poté mohli odnést domů jako památku.