Pasování na čtenáře

V pátek 3. 6. 2022 navštívili žáci první třídy Knihovnu města Olomouce.

V pátek 3. 6. 2022 navštívili žáci první třídy Knihovnu města Olomouce. Zde pro ně byl připravený program PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Naši prvňáčci museli nejprve samotnému panu králi knihovny dokázat, že opravdu umí číst, ale i počítat. Dvorní dámy pak dětem vyprávěly o skutečném ceremoniálu pasování rytířů a ukázaly jim i obrázky z knih. Poté přišel na řadu slib řádu čtenářského. Děti v něm slíbily, že se ke všem knížkám budou chovat vždy slušně a s úctou. Závěrečnou tečkou bylo samotné pasování na čtenáře. Jako vzpomínku na tento slavnostní den děti dostaly pamětní list a knihu, která je vydána výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžném knihkupectví.