Pasování na čtenáře

V pátek 2. 6. 2023 navštívili žáci první třídy Knihovnu města Olomouce. 

V pátek 2. 6. 2023 navštívili žáci první třídy Knihovnu města Olomouce. Zde pro ně byl připravený program PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Naši prvňáčci museli nejprve dokázat, že opravdu umí číst, ale i počítat. Dvorní dáma pak dětem vyprávěla o skutečném ceremoniálu pasování rytířů a ukázala jim i obrázky z knih. Poté přišel na řadu slib řádu čtenářského. Děti v něm slíbily, že se ke všem knížkám budou chovat vždy slušně a s úctou. Závěrečnou tečkou bylo samotné pasování na čtenáře. Jako vzpomínku na tento slavnostní den děti dostaly pamětní list a knihu, která je vydána výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžném knihkupectví.