Pohádka a vánoční besídka v parku

V pondělí 19. 12. jsme přeměnili altánek v parku na divadelní podium. 

Dopoledne nás navštívili herci s pohádkou o narození Ježíška a odpoledne jsme příběh zahráli rodičům. S dětmi jsme si nacvičili několik koled i s pohybovou choreografií. Společně s rodiči jsme si tak krásným zpěvem navodili Vánoční atmosféru. Nesměly samozřejmě chybět ani tematické převleky a rekvizity. Za odměnu jsme se nakonec zahřáli výborným punčem.


Zveme vás na dny otevřených dveří

Zveme vás na dny otevřených dveří

Navštivte nás v pátek 17. února od 16:00 do 18:00 a v sobotu 18. února od 9:00 do 13:00.