Prvňáčci navštívili Pevnost poznání

Žáci první třídy vyrazili do Pevnosti poznání, se kterou dlouhodobě spolupracujeme

Tam pro ně byl připravený program Pohádkový svět matematiky. Formou zábavných her a pohybových aktivit se společně seznámili se základy matematického myšlení. Zajímavá byla i prohlídka expozice Živá voda.

Prvňáčci v Pevnosti poznání
Prvňáčci v Pevnosti poznání