První třída plná architektů

Rozvíjíme prostorovou představivost hravě.

Rozvíjíme prostorovou představivost hravě.

Výsledky přijetí do první třídy

jsou dostupné