Sportovní den

Žáci prvního stupně zavítali 5. května do parku, kde prožili den plný sportovních aktivit

Žáci prvního stupně zavítali 5. května do parku, kde prožili den plný sportovních aktivit a úkolů z dopravní výchovy. Za splnění všech úkolů je čekala odměna.