Za kosákem Frantou

Děti z první třídy ve středu 11. 5. 2022 opět navštívily Vlastivědné muzeum.

Děti z první třídy ve středu 11. 5. 2022 opět navštívily Vlastivědné muzeum. Tam je čekal edukační lektorovaný program „Za kosákem Frantou.“ Kosák Franta dětem představil ptačí svět a své opeřené kamarády. Zaměřil se na jídelníček různých druhů ptáků a rozličné tvary zobáků. Program zahrnoval i výtvarnou dílnu, kde si děti vyrobily ptáčka podle své fantazie.