Zapojili jsme se do Týdne dobré vůle

V týdnu od 15. do 19. 11. 2021 proběhl na Církevním gymnáziu Německého řádu již jedenáctý ročník Týdne dobré vůle.

Tuto krásnou myšlenku jsme přinesli i na naši základní školu. Lidé si mají pomáhat. V úterý byl den etikety a elegance. Dětem to ve škole moc slušelo. Ve čtvrtek, v den dobrých skutků jsme si povídali o vzájemné pomoci kamarádům, svým blízkým a také lidem potřebným. Děti podpořily potravinovou sbírku a naši prvňáčci vysvobodili zakletou princeznu ze Čtenářského království. Tím udělali dobrý skutek a za odměnu v pátek obdrželi krásné Slabikáře a sladkou odměnu. Což také náležitě oslavili.

Zveme vás na dny otevřených dveří...

...které se uskuteční ve středu 9. února od 14:00. Zájemce prosíme o registraci na přesný čas. Těšíme se na vás.