Známe naše budoucí prvňáčky

Zde naleznete výsledky přijímacího řízení pro přijetí žáků do první třídy pro školní rok 2023/24. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možné si vyzvednout osobně na sekretariátu naší školy, a to v pondělí 24. dubna (12:00 až 14:45) nebo v úterý 25. dubna (7:15 až 14:45). Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou jako doporučený dopis do vlastních rukou.


Přijatí žadatelé o vzdělávání se po domluvě se sekretariátem školy (telefon 585 225 201) dostaví k podpisu Smlouvy o podmínkách zabezpečení vzdělávání (vzor je dostupný v sekci Ke stažení).

Na naše nové žáky se těšíme v nadcházejícím školním roce - a jak se dětem u nás líbí, nám řekli a říkají jejich rodiče.